PODMIENKY POUŽÍVANIA

PALAS VK LEVICE je prevádzkovateľom webových stránkok www.palaslevice.com (ďalej len stránka). Na stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.​

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov. Za obsah je zodpovedný autor materiálu.

​Pripomienky, námety a technické pripomienky zasielajte na adresu: palaslevice@gmail.com

​Využitie informácií na stránkach PALAS VK LEVICE pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.

​Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

​Podmienky používania môžu byť podľa potreby podľa upravované.

AUTOR WEBU:

ADRESA:

KONTAKT:

PALAS VK LEVICE

Ľ. Podjavorinskej 3, 934 01 Levice

Tel. č.: +421 908 432 356 

E - mail: palaslevice@gmail.com

  • FACEBOOK
  • INSTAGRAM
  • YOUTUBE

SOCIÁLNE SIETE: