PODPORTE NÁŠ KLUB PALAS VK LEVICE SVOJIMI 2% Z DANÍ!

Milí rodičia a naši fanúšikovia,

 

Aj tento rok môžete poukázať 2% zo zaplatenej

dane v roku na aktivity nášho klubu.
 

Do 1. apríla 2020 – fyzické osoby a právnické osoby

Do 30. apríla 2020 – zamestnanci

 

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

ÚDAJE:

 

Názov: PALAS VK LEVICE

Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 3, 934 01 Levice

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 176 392 47

POSTUP:

 

  • Zamestnanec

 

Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

  • Fyzická osoba

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 

  • Právnická osoba

 

Ak ste právnická osoba:

 

Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

AUTOR WEBU:

ADRESA:

KONTAKT:

PALAS VK LEVICE

Ľ. Podjavorinskej 3, 934 01 Levice

Tel. č.: +421 908 432 356 

E - mail: palaslevice@gmail.com

  • FACEBOOK
  • INSTAGRAM
  • YOUTUBE

SOCIÁLNE SIETE: